Vattenmätare

Om du äger en fastighet med kommunal anslutning av vatten och/eller avlopp ska denna vara utrustad med en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din vattenförbrukning och ligger sedan till grund för den faktura du får från Hässleholms vatten. Vattenmätaren säkerställer att du blir korrekt debiterad och bara betalar för det vatten du har använt.

Avläsning

Avläsning av vattenmätaren sker en gång om året. Vi på Hässleholms Vatten skickar ut avläsningskort via vår samarbetspartner IDATA när det är dags att läsa av mätaren. Du registrerar sedan din avläsning på Internet, www.avlasning.se , via instruktionerna i brevet eller skickar in kortet med post.

Kontrollera gärna emellanåt att värdet på vattenmätaren stämmer överens med den beräknade förbrukningen. Den hittar du på din faktura. Vill du lämna avläsning med kortare intervall än en gång om året, kan du registrera avläsningen via denna länk eller ringa till oss på telefonnummer 0451-26 82 00.

Hur du läser av din vattenmätare

Räkneverket i mätaren visar antalet kubikmeter. Det är dessa siffror du ska läsa av och lämna till oss på Hässleholms Vatten. Vattenmätaren på bilden visar 543 kubikmeter (m3). Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Om allt vatten är avstängt ska detta kugghjul vara stilla.

Vattenmätarens mätarnummer står på insidan av locket.

Regler för placering och montering av vattenmätare kan du läsa här.


Vattenmätarbyte

I Hässleholms kommun byter vi vattenmätaren vart åttonde år om det är en vanlig villa-mätare (Qn 2,5). Om det är en större mätare byts de vart tredje år. Fastighetsägaren får då ett brev hemskickat med en utsatt tid. Bytet sker på helgfria vardagar, måndag-fredag. Om tiden inte passar och du behöver avtala en ny tid, kontakta oss på telefonnummer 0451-26 82 86. Har du frågor går det bra att maila till hassleholmsvatten@hassleholm.se

Inför vattenmätarbytet

För att byte av vattenmätare ska kunna utföras behöver du kontrollera installationen och göra vissa förberedelser. Om du inte är på plats på den avtalade tiden och vår montör ej lämnats tillträde till fastigheten så bytet kan ske, tar vi ut en avgift för förnyat besök.

  • Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren.
  • Kontrollera så att avstängningsventilerna vid mätaren fungerar. Det kan du göra genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Om någon avstängningsventil inte fungerar så ska de bytas ut.
    Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ingår avstängningsventilerna i VA-installationen och det är fastighetsägarens ansvar att hålla dessa funktionsdugliga. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.
  • Om vattenmätaren sitter i en vattenmätarbrunn, ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan.
  • Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste den bytas ut eftersom den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhet som du behöver byta ut ventilen. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil.




Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se