Vår dricksvattenkvalitet

När du dricker dricksvatten som levereras av Hässleholms Vatten kan du vara säker på att det är ett välkontrollerat livsmedel som lämnar din kran. Dricksvatten klassas i Sverige som livsmedel och är därför reglerat i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse.

Regelbundna kontroller

Vi genomför regelbundna kontroller av dricksvattnet för att säkerställa att det håller den kvalitet som är satt av Livsmedelsverket. Tänk på att varmt vatten från kranen inte kontrolleras av oss då det värms upp lokalt i ditt eget hus av varmvattenberedaren. Drick inte varmt vatten ur kranen, drick endast det kalla som är kontrollerat.

Vattenkvaliteter inom Hässleholms kommun

Om du klickar på din ort bland länkarna så kan du se provresultaten för det senaste året. De parametrar som ingår i en normal analys redovisas. Senaste uppdatering av resultaten gjordes 2022-12-31.
Ballingslöv, Bjärnum, Emmaljunga, Farstorp, Finja, HässleholmHästveda, Hörja, Mala, Norra Mellby, Nävlinge, Röke, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Sösdala, Tormestorp, Tyringe, Västra Torup, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö 

pH

pH i ett dricksvatten ska vara mellan 6,5 och 9,5. För lågt pH kan innebära korrosionsproblem på ledningar både i fastigheter och ledningsnätet i gatan. För högt pH kan innebära fara vid förtäring, och därför finns system på vattenverken med pH-justering med flera pH-mätningar och larm på högsta prioritet. Där justering förekommer brukar normal nivå vara mellan 7,8 och 8,2 ut från vattenverket.

Hårdhet

Hårdhet mäts vanligen i tyska hårdhetsgrader, °dH. Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

  • mycket mjukt 0-2°dH
  • mjukt 2-5°dH
  • medelhårt 5-10°dH
  • hårt 10-20°dH
  • mycket hårt >20°dH

Konduktivitet

Ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström som indikerar hur mycket salter det innehåller.

Järn

Vanligt förekommande i marken, framför allt i områden med sura grundvatten, hos oss i norra och västra delen av kommunen. Kan också bero på rostangrepp på vattenledningar – både i det allmänna nätet och i den egna fastigheten.
Järn innebär ingen allvarlig hälsorisk, men kan ge vattnet otrevlig färg och smak och i höga halter ge fläckar och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin.

Mangan

Vanligt förekommande grundämne, ofta i kombination med järn. Kan ge grå eller svart missfärgning om halterna är höga.

Ammonium

Förekomst av ammonium kan tyda på förorening från avloppsvatten, men saltet förekommer också naturligt, ofta tillsammans med höga halter av järn och/eller humus.

Nitrit

Ett kvävesalt som bildas vid mikrobiologiska processer när vattnet innehåller ammonium.

Färg och lukt

Dessa båda parametrar bedöms enligt ett standardförfarande. Ett bra vatten har varken färg, lukt eller smak.

Kontroll av vatten i egen brunn

Som brunnsägare bör du genomföra regelbundna kontroller av din brunn. Livsmedelsverket rekommenderar en provtagning minst vart tredje år eftersom vattenkvaliteteten kan förändras av olika anledningar. Kontakta något av de laboratorier som vänder sig till bland annat privatpersoner. Läs gärna mer under Eget vatten och avlopp.


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se