Tillgänglighet för www.hassleholmsvatten.se

Hässleholms Vatten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.hassleholmsvatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hassleholmsvatten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka en förfrågan.

Svarstiden är normalt en arbetsdag. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till hassleholmsvatten@hassleholm.se

Ring 0451-26 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, ber vi dig kontakta oss på 0451-26 82 00 annars kontakta oss på e-post hassleholmsvatten@hassleholm.se 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • För närvarande finns inte den viktigaste informationen tillgänglig på Sveriges fem minoritetsspråk.
  • Pdf-filer som finns som länkar på hemsidan är inte tillgänglighetsanpassade fullt ut.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 februari 2022. Om du behöver hjälp innan dess, fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta oss på annat sätt.

Oskäligt betungande anpassning

Hässleholms Vatten  åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbplatsen översätts genom Google Translate och det kan därför innebära att översättning ej görs till vissa minoritetsspråk.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Information på de nationella minoritetsspråken, se punkt ovan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hassleholmsvatten.se.

Webbplatsen publicerades den 1 december 2019.
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 februari 2021.


Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se