Matfett i avloppet

När fett spolas ner i avloppet kan det stelna och sätta igen rören vilket i värsta fall leder till stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem både hos fastighetsägare och i det kommunala ledningsnätet. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som privatperson och dig som företagare.

Så gör du rätt med matfett

Hemma finns det några saker att tänka på för att undvika stopp i avloppet:
– Har det blivit olja eller smör över vid matlagningen? Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.
– Om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder frityrolja ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller sortera det i den röda miljöboxen.

Det allra bästa är såklart att försöka minimera användningen av olja och smör så du slipper få matfett över. Vår fettrappa kan hjälpa till för att tänka rätt, se bild till höger.


Fettavskiljare

Restauranger och verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare

Avloppsvattnet från restauranger och livsmedelsindustrin innehåller mycket fett. Eftersom våra ledningar är dimensionerade för avloppsvatten av hushållskaraktär kan fettet orsaka problem som stopp i ledningarna om det hälls rakt ut i avloppet. Därför ska en fettavskiljare alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Så fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Frityrolja

Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Frityrolja ska istället samlas upp i fettunna och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta Hässleholm Miljö för mer information.

Före installation av fettavskiljare:

  • Anlita VVS- eller byggfirma som installerar fettavskiljare. De kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara flödestestad, typgodkänd samt medge provtagning. Allt i enlighet med standarden SS-EN 1825-2.
  • Kontakta Hässleholm Miljö som sköter tömningen i ett tidigt skede, 0451-26 82 00. De kan ge råd avseende placeringen av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning.
  • Lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ingen installation får göras innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Ta gärna kontakt med Stadsbyggnadskontorets byggnadsinspektörer, 0451- 26 70 00. Det finns en anmälningsblankett på kommunens hemsida.

Tömning av fettavskiljare

Det är Hässleholm Miljö, som Hässleholms Vatten numera är en del av, som sköter tömningen. Kontakta dem för att teckna ett abonnemang. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas 1 gång i månaden. För att eventuellt kunna minska tömningsintervallet ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren visa att den verksamheten som bedrivs inte genererar så mycket fett att tömning behöver ske så ofta som 12 gånger per år. Dispens för att minska antalet tömningar kan bara sökas hos Hässleholms Vatten. Ladda ner blankett för dispens här. 

Förutsättningarna för beviljad dispens är att det är uppenbart att antalet tömningar efter kontroll/provtagning på platsen kan reduceras. Vi förfogar över provtagningsutrustning och kan genomföra kontroll på typgodkända och flödestestade fettavskiljare mot en avgift. Provtagning görs precis före ordinarie tömning av vår personal. Bedömning av slamfas och fettfas görs för att se om det är möjligt att minska antalet tömningar till 4, 6 eller 8 gånger per år. Provresultatet jämförs med typintyg och tömningsintervallet utvärderas. Provtagning kan även innebära att antal tömningar måste öka.

Läs mer om fettavskiljare i vår PDF.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se