Fettavskiljare

När fett spolas ner i avloppsnätet kan det stelna och sätta igen rören vilket i värsta fall leder till stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan medföra stora och kostsamma problem både hos fastighetsägare och i det kommunala ledningsnätet.

Privatpersoner

Du som är privatperson kan tänka på följande för att undvika att ditt avlopp sätter igen:
Stekfett: Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.
Flytande matfett: Om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder frityrolja ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller buda i den röda miljöboxen. Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Restaurang och livsmedelsindustri

Spillvatten från restaurang och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Fettavskiljare ska därför alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri. Läs mer om fettavskiljare här.

Så här fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Frityrolja
Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Detta ska istället samlas upp i fettunna och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta renhållningsansvarig i Hässleholm för mer information. Kundtjänst Hässleholm Miljö AB telefonnummer 0451-26 82 00.


För installation av fettavskiljare:

1.Ta kontakt med en VVS-firma eller byggfirma som installerar fettavskiljare. Dessa kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara flödestestad, typgodkänd samt medge provtagning. Allt i enlighet med standarden SS-EN 1825-2.
2. Samråd tidigt med renhållningen, Hässleholm Miljö AB (telefonnummer 0451-26 82 00), avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning.
3. Skicka in en anmälan. Ingen installation får göras innan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett ett startbesked. Ta gärna kontakt med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer telefonnummer 0451- 26 70 00 eller läs mer på kommunens hemsida.


Tömning av fettavskiljare

För tömning, kontakta renhållningen, Hässleholm Miljö AB (telefonnummer 0451-26 82 00) och teckna ett abonnemang. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas 1 gång i månaden. För att eventuellt kunna minska tömningsintervallet ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren visa att den verksamheten som bedrivs inte genererar så mycket fett att tömning behöver ske så ofta som 12 gånger per år. Dispens för att minska antalet tömningar kan bara sökas hos Hässleholms Vatten AB. Ladda ner blankett för dispens här. 

Förutsättningarna för beviljad dispens är att det är uppenbart att antalet tömningar efter kontroll/provtagning på platsen kan reduceras. Bolaget förfogar över egen provtagningsutrustning och kan genomföra kontroll på typgodkända och flödestestade fettavskiljare, mot en avgift.

  • Provtagning görs precis före ordinarie tömning av personal från Hässleholms Vatten AB.
  • Bedömning av slamfas och fettfas görs för att se om det är möjligt att minska antalet tömningar till (4, 6 eller 8 gånger). Provresultatet jämförs med typintyg och tömningsintervallet utvärderas. Provtagning kan även innebära att antal tömningar måste öka.Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se