Filtreringen är det sista steget i reningsprocessen på verket för att avskilja föroreningar från vattnet.

Filtrering på Hässleholms avloppsreningsverk görs med ett tvåmediafilter. Det består av ett tjockt lager filtersand och ovanpå detta ett grovkornigare lager av bergarten antracit. Vattnet sjunker genom bädden av antracit och sand och fasta partiklar fastnar på vägen.

Filtret rengörs sedan med hjälp av backspolning med vatten och luft. Skräpet som släpper från filtret pumpas tillbaka till början av reningsverket.


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se