Spillvatten  |  Reningsprocessen

Från det att avloppsvattnet hamnar i våra spillvattenledningar tar Hässleholms Vatten över ansvaret för att rena detta. Denna reningsprocess består av ett flertal olika steg innan vattnet slutligen kan lämnas tillbaka till naturen igen. Klicka på bilden på symbolerna för de olika reningsprocesserna, eller nedan på det steg du är intresserad av att läsa mer om:

Mekanisk rening
Biologisk rening
Kemisk rening
Filtrering
Våtmark
Slambehandling


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se