Spillvatten

Spillvatten är avlopp från vaskar och toaletter som ska ledas till en reningsanläggning och renas innan det släpps ut i naturen. För att lösa detta använder vi oss av cirka 100 mil ledningsnät samt närmare 90 pumpstationer.

Reningsverk

Hässleholms Vatten har ett flertal olika reningsverk i varierande storlek och de har till uppgift att rena avloppsvattnet från fasta ämnen, organiska föreningar och närsalter såsom fosfor och kväve.

Reningsverken är dock ej konstruerade för att ta hand om kemikalier, färg och liknande vilket kan skada reningsprocessen eller passera rakt igenom verket utan att påverkas. Vidare kan de inte ta hand om främmande föremål som slängs i toalettstolar runt om i kommunen. Detta ställer till stora problem i pumpstationer och på reningsverket och kan därför skada vår miljö.

Tänk på vad du slänger i toalettstolen, att göra rätt är lätt! Läs mer i vår miljöguide.



Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se