Våra projekt

Vi levererar dricksvatten och tar hand om avloppsvatten

Hässleholms Vatten levererar dagligen rent dricksvatten och tar hand om avloppsvatten åt drygt 40 000 av kommunens invånare. Detta gör vi via våra 13 vattenverk, 8 tryckstegringsstationer, 100 pumpstationer, 15 reningsverk och 170 mil vattenledningar.

Klimatutmaningar

Hässleholms vatten har i decennier arbetat med att separera ledningsnäten för att kunna rena spill- respektive dagvatten var för sig. Med kommande klimatutmaningar behöver planeringen av nya områden tillsammans med kommunerna stärkas för att minimera riskerna för olägenheter med översvämningar vid kraftiga skyfall. Arbetet med den kommungemensamma VA-planen är ett viktigt instrument för att nå framgång i denna utmaning och där är Hässleholms Vatten med sin kompetens en viktig spelare.

Våra projekt planeras utifrån såväl vår VA-saneringsplan, VA-utbyggnadsplan samt revidering av utbyggnadsplanen.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se