Vanliga frågor och svar


  • Faktura och abonnemang
  • Dricksvatten
  • Vattenmätare
Faktura och abonnemang

Jag har sålt min fastighet, hur gör jag med mitt abonnemang?
Ring 0451-26 82 00 eller maila till oss på hassleholmsvatten@hassleholm.se så skickar vi ut en blankett där du fyller i uppgift om mätarställning på överlåtelsedatumet, adress dit du vill ha din slutfaktura samt köparens person- och adressuppgifter. När ni fyllt i blanketten skickar ni in den till oss och abonnemanget går över till den nya ägaren. 
Vill du hellre att vår personal kommer ut och läser av vattenmätaren? Ring 0451-26 82 86.

Vad har jag för årsförbrukning?
På din faktura kan du se vilken årsförbrukning som du har och när du senast läste av din vattenmätare. 

Vad är min kostnad per år för vatten och avlopp?
På din faktura kan du se din årskostnad exklusive moms på andra raden i fakturaspecifikationen.  

Hur kan jag få min faktura?
Till privatpersoner erbjuder vi pappersfaktura, faktura via Kivra om du är ansluten eller e-faktura. För företag erbjuder vi även Svefaktura. Oavsett vilket alternativ du väljer tillkommer ingen fakturaavgift. Gör du inget aktivt val, får du en pappersfaktura. 

Kan jag betala min faktura via autogiro?
Ja det går bra, du kan ansluta dig via din bank eller k
ontakta oss på telefonnummer 0451-26 82 00.

Vad betyder lägenhetsavgift?
En lägenhetsavgift är en fast avgift som alla abonnenter betalar. Antalet bostadsenheter på din fastighet avgör hur stor avgift du ska betala. En vanlig villa betalar en lägenhetsavgift medan ett flerfamiljshus med 18 lägenheter betalar 18 lägenhetsavgifter.

Dricksvatten

Vad kostar det att koppla in kommunalt vatten eller avlopp till min fastighet?
Anläggnings-/anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägare när förbindelsepunkt till en fastighet är upprättad och förmedlad. Avgiften är unik och bestäms utifrån storlek på fastighet, storlek på byggnation, verksamhet samt antalet ledningar som dras fram till fastigheten. Det är den rådande taxan, när förbindelsepunkten är upprättad och formellt meddelad, som gäller.

För att få exakt pris på vad det kostar att ansluta just din fastighet, skickas en ansökan om anslutning till Hässleholms Vatten. Ansökan är inte bindande, men ger svar på under vilka förutsättningar (tekniskt, juridiskt och ekonomiskt) det går att koppla in din fastighet. Efter det att du fått svar på din ansökan och du vill göra en beställning använder du beställningsblanketten som finns här

Vilken hårdhetsgrad har vattnet där jag bor?
Vilken hårdhetsgrad du har beror lite på varifrån du får ditt vatten. Här hittar du information om hårdhetsgraderna i kommunens olika tätorter. 

Vilket pH-värde har vattnet där jag bor?
Vilket pH-värde du har beror lite på varifrån du får ditt vatten. Här hittar du information om pH-värdena i kommunens olika tätorter. 

Kan jag beställa vatten av er för att fylla min pool?
Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande.
Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt. Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen. 
Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på telefonnummer 0451-38 46 67

Kan jag tömma min pool i dagvattenbrunnen på gatan?
Nej du får inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och det skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.
Gör så här: 
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet. 

Jag har grönt vatten i kranen, vad ska jag göra?
Om varmvattnet är grönt när du spolar vatten så är det troligtvis ett fel på din fjärrvärmeväxlare. Fjärrvärmevatten är färgat med ett grönt färgämne. Om du bor i villa, kontakta en VVS-firma eller Hässleholm Miljö AB,
telefonnummer 0451-26 82 00 för mer information och hjälp. Om du bor i flerfamiljshus, kontakta din fastighetsskötare.

Vattenmätare

När ska jag läsa av min vattenmätare?
En gång om året skickar vi ut ett avläsningskort. Avläsningskortet skickar du in till oss via post eller så registrerar du din avläsning via denna länk. Kontrollera gärna din vattenmätare oftare. När du får din faktura kan du kontrollera om den beräknade förbrukningen stämmer överens med siffrorna på din vattenmätare. Du kan när som helst registrera din avläsning via vår hemsida eller genom att ringa oss på telefonnummer 0451-26 82 00. Om du av olika skäl inte kan läsa av din vattenmätare, kontakta vår mätarverkstad på telefonnummer 0451-26 82 86.  

Hur ofta byts vattenmätaren? 
I Hässleholms kommun byts vattenmätare storlek Qn 2,5 (villamätare) vart åttonde år och övriga större mätare vart tredje år.

Varför finns det vatten under glaset på vattenmätaren, ska det vara så? 
Ja det ska vara så, hela vattenmätaren är vattenfylld.

Hur eller var ska vattenmätaren placeras? 
Det finns olika regler för hur en vattenmätare ska placeras. Läs mer om reglerna här.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se