Pågående projekt


VA-renovering på Ådalsvägen i Tormestorp

VA-arbete kommer att ske på Ådalsvägen under januari – februari 2021 (se rödmarkerat område på karta)
Under arbetet kommer en tillfällig busshållplats att upprättas på Fläckebäcksvägen.
Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet.
Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder.
Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Karta över området


VA-renovering i Hässleholm

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.

Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020. Asfaltering sker i december.

Etapp 2 kommer att ske på Tredje Avenyen samt på delar av Vallgatan under oktober 2020 till maj 2021. Under etapp 2 kommer parkeringsplatserna utmed Tredje Avenyen att försvinna.

Under vecka 48 kommer vi att stänga av parkeringsgaraget på Vallgatan 30. Parkering hänvisas till Skolgatan.

Trafik till boende ska beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Parkeringsplats för boende på Kullagatan 7 A-C samt 9 A-C hänvisas till parkering på markerad plats på kartan.

Karta över området

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.


Björkviken i Hässleholm

Projektet är ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna är i behov av renovering och projektet ska minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

De nya ledningarnas längd blir cirka 2 kilometer. 




Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se