Organisation

I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö ett bolag. Vi är nu omkring 140 anställda som tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer dagligen gör en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

VD och ledningsgrupp

Mats Didriksson är VD för Hässleholm Miljö AB.

Ledningsgruppen består av VD, Andreas Lagerblad (chef för verksamhetsområde Produktion), Gunilla Sworén (chef för verksamhetsområde Insamling), Emma-Karin Trygg Vincic (chef för verksamhetsområde Marknad), Cornelia Ljungerud (chef för verksamhetsområde Vatten och Avlopp), Lotta Wilnerzon Thörn (Ekonomi- och IT-chef) och Matilda Ekström (HR-chef).

Företagets styrelse

Styrelsen för Hässleholm Miljö AB består av nedanstående ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige. Till styrelsens arbetsuppgifter hör bland annat att följa upp företagets utveckling samt att gå igenom strategiska framtidsfrågor. 


Christer Caesar (kd), ordförande


Jerry Andersson (sd), vice ordförande


Axel Heinonen (m), ledamot
Andreas Dahlberg (s), ledamot


Marianne Nilsson (s), ledamot


Arne J Persson (c), ledamot


Thom Nilsson (fv), ledamot

Foto styrelsen: Rickard Hansson, Exakta Creative.


Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se