Organisation

Hässleholms Vatten AB är ett kommunalt bolag som är dotterbolag till Hässleholm Miljö AB. Bolagets verksamhet regleras av en bolagsordning antagen av bolagsstämma 2001-06-05. Häri regleras bland annat att styrelsen, samt ordförande utses av kommunfullmäktige. Styrelseuppdragets varaktighet är kopplat till perioden för val till kommunfullmäktige.

Företagets styrelse

Företagets styrelse sammanträder cirka 6 gånger per år. Till styrelsens arbetsuppgifter hör bland annat att följa upp företagets utveckling samt att gå igenom strategiska framtidsfrågor.


Christer Caesar (kd), ordförande


Jerry Andersson (sd), vice ordförande


Axel Heinonen (m), ledamot
Andreas Dahlberg (s), ledamot


Marianne Nilsson (s), ledamot


Arne J Persson (c), ledamot


Thom Nilsson (fv), ledamot

Foto styrelsen: Rickard Hansson, Exakta Creative.


Ledningsgruppen
Företagets ledningsgrupp består av VD Liselotte Stålhandske och de fem avdelningscheferna.


Liselotte Stålhandske, VD
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se