Om Hässleholms Vatten

I januari 2021 blev Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Vatten AB ett bolag. Det gemensamma bolagsnamnet är Hässleholm Miljö AB men Hässleholms Vattens verksamhet och namn lever vidare.

Hässleholm Miljö AB är ett affärsdrivet bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar även fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

Vi är omkring 140 anställda som tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer dagligen gör en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö AB med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Vatten och avlopp

Vi servar drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten via 13 vattenverk. Vi driver 15 reningsanläggningar med olika kapacitet och funktion, från små anläggningar för 200 personer till Hässleholms reningsverk med en kapacitet för 45 000 personer. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena och friska.

Renhållning

Hässleholm Miljö ansvarar för avfallsplaneringen och den fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Vi har även sex återvinningscentraler där vi hjälper kommuninvånare att återvinna sitt avfall. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) är vår centrala anläggning i Vankiva där vi tar emot avfall från ett större område. Vårt mål är att vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.

Fjärrvärme

Hässleholm Miljö producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Vi arbetar ständigt för en hög leveranssäkerhet, god service och konkurrenskraftiga priser. Vår fjärrvärmeverksamhet grundas på långsiktiga ekonomiska bedömningar och planeras utifrån de positiva miljöeffekter den kan bidra med. Så långt som möjligt baseras produktionen på lokal råvara och energi som annars skulle gått till spillo, såsom flis och brännbart avfall.

Du kan läsa mer om bolagets verksamhet gällande renhållning och fjärrvärme på www.hassleholmmiljo.se 
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se