Covid-19

På grund av den rådande situationen, tar vi för tillfället inte emot några nya bokningar av studiebesök. Vår förhoppning är att kunna dra igång studiebesöksverksamheten så snart som möjligt.


Studiebesök

Vi får många förfrågningar från grupper som vill besöka oss och det är väldigt roligt. Detta kan dock innebära en viss väntetid innan vi kan ta emot er grupp. Hässleholms reningsverk är lämpligt för vuxna och för skolelever från årskurs 5 och uppåt. Maximal storlek på gruppen är cirka 30 personer.

Förfrågan om studiebesök

Skicka in er förfrågan om studiebesök till hassleholmsvatten@hassleholm.se. Vi svarar helst via epost, men föredrar ni att bli uppringda, så ange även telefonnummer.

Ange följande:

  • Vilken anläggning det gäller.
  • Önskad tidpunkt för ert besök, vi tar emot studiebesök tisdag-torsdag (ange gärna flera alternativ).
  • Vilken grupp eller skolklass.
  • Hur stor gruppen är.
  • Om ni har ni särskilda önskemål runt ert besök så är det också bra om vi vet om detta i förväg.

Alla deltagare ska också före besöket ha tagit del av våra ordningsregler

Skolklasser i de lägre årskurserna

För skolklasser i de lägre årskurserna kan vi istället tipsa om Svenskt Vattens vattenskola med utmärkt information i lekfull form om dricksvatten och avloppsrening.

Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se