Vår vision

Hässleholms Vatten ska långsiktigt erbjuda friskt dricksvatten, arbeta aktivt för en ren miljö, vara en attraktiv arbetsgivare samt säkerställa vattentjänsterna för dagens såväl som framtida generationer.Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se