Om oss

Hässleholms Vatten AB är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Bolaget sköter kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.Gott och hälsosamt dricksvatten


Med våra drygt 40 anställda servar vi drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten via 13 vattenverk.

Vi driver 15 reningsanläggningar med olika kapacitet och funktion. Från små anläggningar för 200 personer till Hässleholms reningsverk med en kapacitet för 45 000 personer. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena och friska.


Självkostnadsprincipen

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt genom VA-taxan, den finansieras inte av skattemedel. Hässleholms Vatten bedriver alltså verksamheten till självkostnadspris, och vi får inte göra någon vinst på vår verksamhet.  Verksamhetens resultat redovisas i en årsrapport och ytterst ansvariga för verksamheten är bolagets styrelse.


Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se