Miljöguide  |  Privatpersoner

Använd toaletten till det den är avsedd för. Inte som avfallstunna för annat. Det är lätt att göra rätt! Vi ser i våra reningsverk att det flyter runt främmande föremål som inte hör hemma där och som ställer till stora problem i reningsprocessen och därför kan skada vår miljö. Det bildas inget nytt vatten i naturen. Vi har det vatten vi har och vi får det vi förtjänar.

Våra reningsverk kan inte hantera tops, bindor, tamponger, tvättlappar med mera. Det blir stopp i pumpstationer och leder till att orenat vatten läcker ut i naturen. Inte heller kan reningsverken ta bort alla de miljöfarliga ämnen som finns i exempelvis cigaretter och mediciner. När detta slängs i toalettstolen fortsätter många av dessa ämnen ut i kretsloppet, i hav och sjöar, i fiskar och andra djur.

Var rädd om vårt vatten. Det finns inget att plocka fram i reserv.

Om du är osäker, här ser du vad som inte ska spolas ned och var du slänger/lämnar dem.

VAD?

VARFÖR?

VART?

Våtservetter, tvättservetter, städservetter

Bryts inte ned, fastnar i pumpar och annan utrustning och kan därför orsaka bräddning av orenat avloppsvatten.

Brännbart

Mediciner

Kan skada den biologiska renings-processen på reningsverket och framför allt kan de påverka växter och djur i sjöar och åar.

Lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket.

Kemikalier, färgrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel

Kan skada den biologiska reningen på reningsverket, kan förorena rötslammet, kan följa med vattnet ut i recipienten och där skada allt levande.

Farligt avfall

Tops, bomullstussar, hår, bindor

Kan orsaka stopp och bräddningar på ledningsnätet. Ställer också till med tekniska problem på reningsverken.

Brännbart

Klädesplagg

Flera av våra stopp i pumpstationer och på reningsverk beror på att långkalsonger, strumpbyxor eller andra klädesplagg kommit in i pumpen och fastnat.
Vill det sig illa, kan ett sådant stopp orsaka omfattande bräddning av orenat avloppsvatten i bäcken där du fiskar kräftor!

Textil eller brännbart. Läs mer på Hässleholm Miljö AB.

Kondomer

Kan orsaka ledningsstopp.

Brännbart

Fett från köket

Kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer vilket kan leda till bräddningar och att orenat avloppsvatten kommer ut i sjöar och vattendrag. Fett i avloppet kan också orsaka lokala stopp i huset och leda till källaröversvämningar.


Torka av fettet med papper och lägg i organiskt avfall.

Vid stora mängder, häll i petflaska och lägg i den röda miljöboxen.

Metallföremål, trasiga termometrar, batterier, leksaker

Tungmetaller – framför allt kvicksilver, kadmium och bly är miljögifter som vi bör ha den största respekt för. Alla metaller i avloppsvattnet hamnar antingen i sjön eller på åkern.

Hässleholm Miljö AB
(se sorteringsguiden)


TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN!
Vi ska inte tvätta bilen hemma på gatan. Så enkelt är det. Det vattnet renas inte utan vatten, kemikalier och smuts från bilen som innehåller tungmetaller, oljor och färgrester rinner helt orenat rakt ut i närmsta vattendrag. Till fisk och djurliv. Rakt ut i vår natur. Tvätta istället din bil på en tvättanläggning, manuell eller automatisk.


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se