Miljöguide

Vatten är vårt äldsta livsmedel, det är faktiskt så att inget nytt vatten har tillkommit sedan vår planet skapades. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack.

Detta innebär att vi har ett stort ansvar. Det finns inget mer vatten än det vi har idag. Vi får inte förstöra det, det skulle innebära slutet för allt liv på jorden.

Alla har vi ett ansvar för att se till att även kommande generationer har ett rent vatten att dricka. Vi vet att det redan idag råder en enorm obalans mellan olika länders tillgång till detta fantastiska livsmedel

Vi har tur. Vi har ett fint rent vatten. Men för att fortsätta kunna öppna en kran när du är törstig krävs att vi tar hand om vårt vatten. Att vi inte släpper ut saker och gifter i det. För vad gör vi om det kommer en dag då vattnet blir odrickbart?

Läs gärna mer på sidorna Miljöguide privatpersoner och Miljöguide företag för enkla tips och råd.Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se