Mätaravläsning

När du får din faktura från Hässleholms Vatten innehåller den såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten och detta mäts genom den vattenmätare som alla kunder har. Om du bor i ett flerfamiljshus brukar kostnaden för vatten ingå i hyran och då finns det bara en gemensam vattenmätare för hela fastigheten. Vattenmätaren ägs av Hässleholms Vatten som även är den som tillhandahåller, installerar och byter den.

Avläsning av din vattenmätare

Avläsning av vattenmätaren sker en gång om året. Vi på Hässleholms Vatten skickar ut avläsningskort via vår samarbetspartner IDATA när det är dags att läsa av mätaren.

Du registrerar sedan din avläsning på Internet via instruktionerna i brevet eller skickar in det med post.

Kontrollera gärna emellanåt att värdet stämmer överens med den beräknade förbrukningen. Det hittar du på din faktura.

Vill du lämna avläsning med kortare intervall än en gång om året, kan du registrera avläsningen via denna länk eller ringa till oss på telefonnummer 0451-26 82 00.

 

Hur du läser av din vattenmätare

Räkneverket i mätaren visar antalet kubikmeter. Det är dessa siffror du ska läsa av och lämna till oss på Hässleholms Vatten. Vattenmätaren på bilden visar 543 kubikmeter (m3). Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Om allt vatten är avstängt ska detta kugghjul vara stilla. Vattenmätarens mätarnummer står på insidan av locket.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se