Ledningsnätet  |  Tillskottsvatten

Det är egentligen bara spillvatten våra reningsverk ska ta emot. Dessvärre mottar de också stora volymer vatten med ett helt annat ursprung. Det här vattnet brukar kallas för tillskottsvatten och har kommit in i ledningsnätet på lite olika sätt. Ibland kan det ha läckt in när ledningar gått sönder. Andra gånger kan dagvatten från stuprör eller dräneringsledningar vara felkopplade och detta gör så att vatten som skulle åkt till vattendragen istället hamnar på reningsverken. Väl där skapar tillskottsvattnet ofta problem i reningsprocessen.

Vad vi gör

Vi utreder var tillskottsvattnet kommer in i avloppsledningsnätet. Det här ger oss underlag för att sedan förnya ledningar och åtgärda felkopplingar.

Vad du kan göra

Det är viktigt att säkerställa att du inte har felkopplade rörledningar på din fastighet. Dels på grund av problemet med tillskottsvatten, men även eftersom felkopplade ledningar kan orsaka översvämningar vid kraftigt regn.

Kontakta en VVS-firma om du behöver hjälp med att kontrollera rörledningarna på din fastighet. Kontakta oss gärna om du har frågor. 


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se