Ledningsnätet  |  Gatubrunnar

När du ser gatubrunnar i gatan kan de ha olika funktioner, inte alla är vatten- eller avloppsbrunnar. Hässleholms Vattens brunnar har täckta lock. Om du har frågor eller vill göra en felanmälan gällande någon av dessa är du välkommen att kontakta oss.

Dagvattenbrunnarna (de som ibland även kallas för gallerbrunn eller rännstensbrunn) är väghållarens ansvar, vilket i de flesta fall är Hässleholms kommun. Var vänlig kontakta Tekniska förvaltningens kundservice om ditt ärende gäller dessa, telefonnummer 0451-26 83 02.

Slutligen så kan det också finnas gatubrunnar med täckta lock som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV) och telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.


Tillbaka
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se