Ledningsnätet  |  Skadedjur

Vi vet alla att det finns råttor runt oss, vi tänker kanske bara inte på det. Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet.

Vad kan du göra som fastighetsägare?

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar. Ansvaret för detta ligger på dig som är fastighetsägare, förvaltare eller för dig som representerar en bostadsrättsförening. Kontakta gärna oss också så att vi kan bekämpa råttorna från ledningsnätet.

Råttor i avloppet?

Vi på Hässleholms Vatten arbetar kontinuerligt för att begränsa råttor i ledningsnätet, ansvaret ligger på oss att hålla beståndet nere där.

Hur kan du som fastighetsägare förebygga råttproblem?

Vi kan alla agera för att förebygga råttproblem, det är inte bara ansvariga fastighetsägare som kan bidra. En del av råden här vänder sig till ansvariga medan andra vänder sig till boende i allmänhet. Du vet själv vad du kan påverka.

  • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Det är också viktigt att det är rent och städat kring avfallskärlen.
  • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
  • Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Ta för vana att alltid torka av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning. Häll gammal matolja i en plastflaska och lägg den i din röda miljöbox eller lämna på ÅVC. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.
  • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
  • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
  • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ha gärna golvbrunnar med galler i metall. Ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
  • Se till att locket på wc-stolen alltid är stängt, för att undvika att råttor tar sig in på detta sätt i fastigheten.
  • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.

TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se