Informationsmaterial

Här kan du ladda ned Hässleholms Vattens informationsmaterial och blanketter. Har du frågor gällande dessa, var vänliga kontakta Kundservice.

Informationsmaterial

ABVA
Information om fettavskiljare
Regler för montering av vattenmätare
VA-taxa 2019
VA-taxa 2020
Särtaxa i Ignaberga kyrkby

 

Blanketter
Blankett för ansökan om anslutning
Blankett för beställning av anslutning 
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se