Världens viktigaste livsmedel

Vårt dricksvatten är tveklöst det viktigaste vi har. Utan det finns ingen möjlighet till liv för varken djur eller människor. Därför tar vi på Hässleholms Vatten vårt uppdrag på största allvar och säkerställer årligen att  3 miljoner kubikmeter dricksvatten når ut till drygt 40 000 av kommunens invånare.

Våra vattenverk

När vi producerar dricksvatten utgår vi alltid från grundvatten. Vattnet behandlas därefter i våra vattenverk för att bli ett högkvalitativt och gott dricksvatten. Vi har i kommunen tillgång till ett grundvatten som är av god kvalitet, vilket innebär att kraven på behandling är relativt små. Behandlingen kan exempelvis bestå av luftning, filtrering och pH-justering.

Generellt har grundvattnet i kommunens norra och västra delar ett lägre pH-värde, dvs är något surare, är mjukt och innehåller ibland järn, mangan och kolsyra, medan i södra och sydöstra delen är vattnet hårt (kalkrikt) och med högre halter av nitrat.

Efter behandlingen distribueras dricksvattnet därefter ut till alla våra VA-abonnenter via totalt cirka 70 mil vattenledningar och det är bara att öppna kranen för ett rent och gott dricksvatten.Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se