Flyttanmälan

Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du kontakta Hässleholms Vatten på telefonnummer 0451-26 82 00 eller e-post hassleholmsvatten@hassleholm.se. Om vi inte får kännedom om din försäljning, står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress.

Vi skickar ut en ägarbytesblankett där du fyller i uppgift om mätarställning på överlåtelsedatumet, adress dit du vill ha din slutfaktura samt köparens person- och adressuppgifter. När du fyllt i blanketten skickar du in den till oss, abonnemanget går över till den nya ägaren och du får din slutfaktura.

Vill du heller att vår personal kommer ut och läser av vattenmätaren på överlåtelsedatumet? Ring vår mätarverkstad på 0451-26 82 86.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se