Driftstörningar


2020-11-23 kl. 11:40

Ventilbyte på Vallgatan i Hässleholm

På grund av ett ventilbyte, kommer vi i kväll den 23 november att stänga av vattnet till fastigheter på delar av Vallgatan i Hässleholm.

Arbetet påbörjas klockan 20:00 och förväntas vara klart klockan 02:00. Tappa upp vatten!

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.


2020-11-23 kl. 16:30

Underhållsarbete i Västra Torups vattenverk

På grund av underhållsarbete i Västra Torups vattenverk, måste vi stänga av vattnet till fastigheter i Västra Torup.
Arbetet görs under natten mellan 24:e och den 25:e november. Det påbörjas kl. 22:00 den 24:e och är klart 03:00 den 25:e.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, spola tills vattnet är klart. En viss lukt och smak av klor kan förekomma.


2020-11-20 kl. 13:30

VA-arbete Vallgatan i Hässleholm

På grund av VA-arbete under vecka 48, kommer vi att stänga av parkeringsgaraget på Vallgatan 30 i Hässleholm med start måndagen den 23 november,

Parkering hänvisas tills vidare till Skolgatan.

Karta över arbetsområdet


November

Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett här


September

Vattenabonnenter i Sösdala

Sedan en månad tillbaka har vår verksamhet ofta drabbats av driftstörningar som förorsakats av att någon eller några av våra abonnenter i Sösdala har spolat ner underkläder i avloppet. Detta medför stora kostnader som slutligen drabbar er som abonnenter.

Vid pumpstopp kan det dessutom medföra utsläpp av obehandlat avloppsvatten.

Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

Miljöguide
Pumpstationer


juni 2020 – maj 2021

VA-arbete på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan, Vallgatan och utmed Kristianstadsvägen.

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.
Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020. Asfaltering sker i december.

Etapp 2 kommer att ske på Tredje Avenyen samt på delar av Vallgatan under oktober 2020 till maj 2021. Under etapp 2 kommer parkeringsplatserna utmed Tredje Avenyen att försvinna.

Under vecka 48 kommer vi att stänga av parkeringsgaraget på Vallgatan 30. Parkering hänvisas till Skolgatan.

Trafik till boende ska beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Parkeringsplats för boende på Kullagatan 7 A-C samt 9 A-C hänvisas till parkering på markerad plats på kartan.

Karta över området

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.


mars – november

VA-arbete på Helsingsborgsvägen i Hässleholm

Projektet är en större insats för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm och den andra etappen omfattar sträckan från Fredentorpsgatan till Helsingborgsvägen.

Arbetet påbörjas den 30 mars 2020 och leder fram till november till kortare störningar i framkomligheten och kortare avbrott i vattenleveransen.

Berörda vägsträckor i etapp 2 är: Fredentorpsgatan, Kaveldunsvägen och Helsingborgsvägen.Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se