2020-03-31 kl 09:00

Ventilbyte på Syrenvägen i Hässleholm

På grund av ett ventilbyte kommer det idag att förekomma störningar i vattenleveransen på Syrenvägen i Hässleholm.

Arbetet påbörjas ca 10:00. Tappa upp vatten!

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klarPostadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se