Driftstörningar


2021-03-08 kl. 08:00

Ventilbyte på Pilgatan i Hässleholm

På grund av ett ventilbyte, kommer det idag att förekomma störningar i vattenleveransen på Pilgatan i Hässleholm. Tidvis kommer vattnet att vara helt avstängt!

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart!


2021, januari, februari och mars

VA-arbete på Ådalsvägen i Tormestorp

VA-arbete kommer att ske på Ådalsvägen under januari – februari 2021 (se rödmarkerat område på karta)
Under arbetet kommer en tillfällig busshållplats att upprättas på Fläckebäcksvägen.
Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet.
Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder.
Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Karta över området


2020-12-07 kl. 13:15

Falska rykten om vattenkvaliteten florerar i Hässleholms kommun

Det har kommit till vår kännedom att det florerar falska rykten om vattenkvaliteten i Hässleholms kommun. Vi genomför regelbundna kontroller av dricksvattnet för att säkerställa att det håller den kvalitet som är satt av Livsmedelsverket. Om du har frågor om ditt dricksvatten, kontakta oss gärna på telefon 0451-26 82 00.

Så här går det till när ditt dricksvatten produceras


2020-11-26 kl. 14:15

VA-arbete på Vallgatan i Hässleholm

På grund av VA-arbete på Vallgatan i Hässleholm kan det fram till den 22 december, förekomma störningar från och till i vattenleveransen till fastigheter på Vallgatan. Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.

VA-arbetet är en del i ett större projekt, som utförs för att rusta upp ledningsnätet och öka kapaciteten.

Karta över arbetsområdet


November

Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett här


juni 2020 – maj 2021

VA-arbete på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan, Vallgatan och utmed Kristianstadsvägen.

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.
Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020. Asfaltering sker i december.

Etapp 2 kommer att ske på Tredje Avenyen samt på delar av Vallgatan under oktober 2020 till maj 2021. Under etapp 2 kommer parkeringsplatserna utmed Tredje Avenyen att försvinna.

Under vecka 48 kommer vi att stänga av parkeringsgaraget på Vallgatan 30. Parkering hänvisas till Skolgatan.

Trafik till boende ska beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Parkeringsplats för boende på Kullagatan 7 A-C samt 9 A-C hänvisas till parkering på markerad plats på kartan.

Karta över området

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se