Driftstörningar


20 mars

VA-arbete på Östervärn i Hässleholm

På grund av VA-arbete kommer det under veckan att förekomma störningar i vattenleveransen på delar av Norra Kringelvägen, Svedjemarksgatan, Sandgrundsgatan och Gulastorpsgatan.

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.


20 mars

Akut vattenläcka på Sunnanväg i Tyringe

En akut vattenläcka på Sunnanväg i Tyringe gör att vi inom kort måste stänga av vattnet till fastigheter på Sunnanväg. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


December – mars

Inventering av spillvattenledningar i Emmaljunga

Under vinter och tidig vår sker inventeringar av spillvattenledningar i Emmaljunga. I samband med detta utför vi också spolning av spillvattenledningar.

Kontrollera gärna era vattenlås och golvbrunnar i badrum, pannrum, källare och garage, så att de är påfyllda för att undvika att lukt uppstår. Det räcker med att hälla en eller någon liter i golvbrunnen.


Höst/vinter 2022 – vår 2023

VA-förnyelse på Långgatan i Sösdala

På Långgatan i Sösdala har vi renoverat en pumpstation och nu pågår ledningsförnyelse av vatten, avlopps och dagvattenledningarna. 

När: VA-arbetet är avslutat. Nu återstår asfaltering och återställning.

Vad:  Långgatans pumpstation förnyades i slutet av sommaren. Vi har bytt ut gamla vatten- och avloppsledningar mot nya för att förbereda och stärka upp för framtiden. Helt nya och dagvattenledningar har också grävts ner, på en sträcka där detta tidigare saknades.
Det innebär minskad belastning på Sösdala reningsverk, mindre risker för översvämningar och mer tålighet mot häftiga skyfall.


Vecka 16 2022 – våren 2023

VA-förnyelse på Östervärn

Nu pågår första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berörs är Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet kommer utföras i mindre delområden. Hela denna etapp ska preliminärt kunna avslutas i mars 2023. Sedan är det dags för etapp två, Svedjemarksgatan och Sandgrundsgatan.

Karta över området med delområdena markerade samt tillfälliga parkeringsplatser utmärkta.

Vad: Förnyelse av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 14 2022 – våren 2023

Förnyelse av VA-nätet – Väster etapp 2

Under arbetets gång har vi gått på en del berg i marken som vi behövt spränga bort för att komma förbi. Detta har försenat arbetet något men i övrigt går arbetet vidare som planerat. Vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar byts ut och ett dagvattenmagasin har byggts mellan Vankivavägen och Gethornskroken. 

Karta över området med delområdena markerade.

Väster etapp 2 beräknas vara klar under våren 2023.

VA-förnyelsen på Väster går in på sin andra etapp efter att arbetet på Kaptensgatan och Mellankullagatan är avslutat. Denna etapp är uppdelad i fyra delar och börjar på Gethornskroken och går norrut, från Kaptensgatan sett.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 23 2022 – våren 2023

VA-förnyelse på delar av Jungfrugatan

Karta över området 

När: VA-arbetet är avslutat. Nu återstår asfaltering och återställning.

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi har bytt ut gamla ledningar mot nya.

Varför: Det har varit ett antal läckor på ledningarna och dessutom ska avloppet separeras. Det innebär att vi har lagt en ledning för dagvatten och en för spillvatten. En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna har större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.


Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett härPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se