2020-05-28 kl. 16:00

Spolning av vattenledningsnätet i Verum

Spolning av vattenledningsnätet kommer att utföras i Verum i natt den 28-29/5. Arbetet pågår från 22:00 till 06:00.

Efter avslutad spolning ber vi er att spola i kallvattenkranarna tills vattnet är klart. Eftersom störningar i vattenkvaliteten kan uppstå kort tid efter genomförd spolning, iakttas försiktighet vid användandet av tvättmaskiner och dylikt.


2020-05-28 kl. 08:20

Vattenläcka i Tormestorp

En läcka på Kronovägen i natt, gör att vi måste stänga av vattnet till några fastigheter på Fläckebäcksvägen och Kronovägen.

De fastigheter som är berörda har fått dricksvatten på trappan och en vattenpost står öppen strax nedanför korsningen Fläckebäcksvägen/Påbrovägen där du kan hämta vatten för att kunna spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


2020-05-27 kl. 08:25

Spolning av vattenledningsnätet i Tormestorp

Spolning av vattenledningsnätet kommer att utföras i Tormestorp i natt den 27-28/5. Arbetet pågår från 22:00 till 06:00.

Efter avslutad spolning ber vi er att spola i kallvattenkranarna tills vattnet är klart. Eftersom störningar i vattenkvaliteten kan uppstå kort tid efter genomförd spolning, iakttas försiktighet vid användandet av tvättmaskiner och dylikt.


juni – december

VA-arbete på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan, Vallgatan och utmed Kristianstadsvägen.

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.
Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020.
Etapp 2 kommer att ske på delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen under våren 2021.
Karta över området

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.


mars – juni

VA-arbete på Hovdalavägen i Hässleholm

Projektet är en större insats för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm och den första etappen omfattar sträckan från Grönängsskolan till Hovdalavägen.

Arbetet påbörjas den 30 mars 2020 och leder fram till sommaren till  kortare störningar i framkomligheten och kortare avbrott i vattenleveransen.

Berörda vägsträckor i etapp 1 är: Hovdalavägen, Sonetorpsgatan, Hässleholmsgården, gång- och cykelvägar och omledningsvägar.Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se