2020-02-19 kl. 08:35

Ventilbyte på Ballingslövs skola

På grund av ett ventilbyte kommer det idag efter 9:30 att förekomma störningar av vattenleveransen i de nordöstra delarna av Ballingslöv. Tappa upp vatten!

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.


Januari – februari

VA-renovering på Hagagatan i Ballingslöv

VA-renovering kommer att ske på Hagagatan under januari – februari 2020 med start den 7 januari.

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma. Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Produktionschef: Lars Lennartsson, tel. 0709-81 82 56

Se karta över området härPostadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se