Driftstörningar


2022-01-25

Vattenläcka på Kaptensgatan

En akut vattenläcka har uppstått på Kaptensgatan i Hässleholm och vi tvingas därför stänga av vattnet till ett antal fastigheter i området (SMS har skickats ut). Se till att alla vattenkranar är stängda.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


2022-01-25

Störningar i vattenleveransen på Skomakaregatan

På grund av ett ventilbyte kommer det idag förekomma störningar i vattenleveransen på Skomakaregatan i Hässleholm. Tidvis kommer vattnet vara helt avstängt. Tappa gärna upp lite vatten.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


2022-01-24

Störningar i vattenleveransen i Tyringe

På grund av en vattenläcka kommer det idag förekomma störningar i vattenleveransen på Kristianstadsgatan och Stålgatan i Tyringe. Tidvis kommer vattnet vara helt avstängt. Tappa gärna upp lite vatten.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


2022-01-24

Störningar i vattenleveransen i Skyrup

På grund av ett ventilbyte kommer det idag förekomma störningar i vattenleveransen i stora delar av Skyrup. Tidvis kommer vattnet vara helt avstängt. Tappa gärna upp lite vatten.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


2021-11-25

Förnyelse av VA-nätet på Skördevägen

Var: Skördevägen, Hässleholm. Arbetet börjar utanför Skördevägen 14 och förflyttar sig norrut mot Skördevägen 12 och 8.

När: Vecka 47 2021 – ca. vecka 4 2022

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi byter ut gamla ledningar mot nya.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna kommer ha större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Påverkan: Tillgängligheten kommer påverkas när vi gräver i gatan. Om så krävs kommer vi se till att ni kan nå era fastigheter med tillfälliga lösningar. Under arbetets gång kommer det att bli trångt att passera eftersom vi kommer behöva stänga av runt schaktet. Vi kommer meddela berörda fastighetsägare ifall vi behöver stänga av vägen helt.

Tänk på: att ha lite vatten upptappat hemma, för att vara förberedda på kortare avbrott. Vid eventuella längre avbrott kommer vi meddela detta via sms.


Hösten 2021 – Våren 2022

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Under hösten kommer vi utföra underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Ledningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och framtidens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Arbetet pågår från vecka 38 2021 – våren 2022 och består av olika delar. Beroende på var arbetet befinner sig kommer trafik och boende påverkas på olika sätt i de olika delarna.

Vid enstaka kortare perioder kommer vattnet vara avstängt. Tänk på att alltid ha vatten upptappat.

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.

Se karta över projektet här:

Läs mer om projektet här:


Vecka 43-45 2021

Förnyelse av VA-nätet på Pål Tuas väg

VA-arbetet avslutat. Nu återstår endast asfalteringsarbete.

Vecka 43 påbörjas ett schaktarbete på Pål Tuas väg i Hässleholm för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar mot nya.

Arbetet kommer att pågå 2-3 veckor och under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi kommer att upprätta tillfälliga lösningar för framkomligheten så att de som bor i området kan komma till och från sina hem.

Vissa störningar i vattenleveransen kommer att ske under tiden men vi meddelar via sms när vi behöver stänga av vattnet.

Får du inget sms? Då kan du registrera ditt nummer till sms-tjänsten här: Sms-tjänst

Se karta över projektet här:


Hävd kokrekommendation

Uppdatering 13 november kl. 08.30

Vi kan nu häva kokrekommendationen överallt i Hässleholms kommun. Detta då vi har fått godkända provsvar i hela ledningsnätet. 

English: You no longer need to boil water before drinking it or using it for cooking. All parts of Hässleholms commune that were previously affected can as of, 08:30h November 13, use drinking water without boiling.

Nu häver vi kokrekommendationen på de kvarvarande platserna Tormestorp, Hallarna, Nilstorp, Källstorps backe, Åmanäs, Björkviken, Hovdala.

Nu kan alla boende med kommunalt vatten i Hässleholms kommun tryggt använda rent dricksvatten direkt från kranen, precis som innan. Vattnet går att använda direkt och du behöver inte spola i kranarna.

 

Vad händer nu?

Nu kommer vi under en tid framöver att fortsätta att ta extra prover på dricksvattnet vid olika provtagningspunkter i hela det område där kokrekommendation utlystes den 30 oktober. Detta för att följa upp och säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet.

Den ursprungliga orsaken till de förhöjda halterna av koliforma bakterier går inte att med säkerhet fastställa i dagsläget.  Vi fortsätter att utreda och analysera för att komma fram till den möjliga orsaken till problemet.

Fakta

Det finns tre olika nivåer på vattenkvalitet 

Tjänligt – vattnet är rent
Tjänligt med anmärkning – Vattnet är tjänligt men får en anmärkning och då krävs vidare undersökning.
Otjänligt – då bör man gå ut med kokrekommendation 

Gränsvärdet för otjänligt vatten är, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ”SLVFS 2001:30”, 10 koliforma bakterier per 100 ml för utgående dricksvatten. 

Mer information

Kokrekommendationen är nu hävd!

Boiling recommendation in different languages. 

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt med aktuell information. Ni kan även följa informationen på Facebook.

Vi har skickat ut sms i det berörda området. Har du inte fått något sms kan du anmäla dig till vår sms-tjänst.

Du som har egen brunn berörs inte av kokningsrekommendationen för det kommunala dricksvattnet.

Vi behöver minst två, på varandra, godkända prover för att kunna garantera tjänligt vatten. Så snart vattnet kan användas som vanligt igen kommer vi meddela detta.

De symptom som skulle kunna visa sig om man druckit vattnet är illamående eller magsjuka. Detta är ovanligt men om man mår väldigt dåligt rekommenderar vi er att kontakta vården via 1177.

Så här kokar du ditt dricksvatten

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Uppdatering 12 november kl. 09:30

De områden som fortfarande påverkas är: Tormestorp, Hallarna, Nilstorp, Källstorps backe, Åmanäs, Björkviken, Hovdala

Vi fortsätter att spola ledningsnätet och inväntar nu helt rena provresultat.

Varför kan vi inte säga mer exakt om vad som har hänt och vad vi har gjort?

Vi strävar hela tiden efter att vara så transparenta som möjligt när vi svarar på frågor om vad som har hänt och vad vi genomfört för åtgärder. Vi kan dock inte svara på sådant som beskriver hur våra processer ser ut och fungerar eftersom produktion av dricksvatten omfattas av såväl säkerhets- som sekretesslagstiftning.

Vi vill att invånarna i Hässleholms kommun ska känna sig trygga i att vi inte lämnar ut sådan information som kan skada vår dricksvattenproduktion och därmed också skada samhället och dess invånare. Informationen som för gemene man kan anses oskyldig kan vara till användning för någon som vill skada ett samhälle och dess invånare. Därför är alla vattenproducenter väldigt försiktiga med vad de säger.

Vår tillsynsmyndighet har full insyn i vårt arbete och våra processer och även Livsmedelsverket (VAKA) har vid den här händelsen varit inkopplade från start.

SMS-utskick

Vi hade problem med sms-utskicket när vi gick ut med informationen under gårdagen (11/11). Detta är felanmält. Vi gjorde ett par utskick när vi märkte att det inte fungerade som det skulle.

Uppdatering 11 november kl. 11:00

Vi kan nu häva kokrekommendationen på alla tidigare berörda platser utom hos fastigheter med kommunalt vatten söder om Södra Kringelvägen i Hässleholm och ut mot Tormestorp.  Detta då vi har fått godkända provsvar överallt förutom i detta område.

De områden som fortfarande påverkas är: Tormestorp, Hallarna, Nilstorp, Källstorps backe, Åmanäs, Björkviken, Hovdala (se nedan bild)

In English: You no longer need to boil water before drinking it or using it for cooking, in most parts of the areas that were previously affected.

But if you live in Tormestorp, Hallarna, Nilstorp, Källstorps backe, Åmanäs, Björkviken and Hovdala you still ned to boil the water. Click the link below to see a map of the area that is still affected.

Karta över det område som fortfarande berörs av kokrekommendationen.

Det är i en isolerad del i ytterkanten av ledningsnätet som vi fortfarande har låga värden av koliforma bakterier. Genom att vi kan avgränsa området har vi tillsammans med vår tillsynsmyndighet beslutat att häva kokrekommendationerna i de övriga delarna som tidigare påverkats. De som bor i övriga delar kan känna sig helt trygga med att använda dricksvattnet utan att först koka det.

Vi fortsätter nu att spola ledningarna i det berörda området för att så snart som möjligt få ett helt rent vatten ut till användarna.

Vad händer nu?

Nu kommer vi under en tid framöver att fortsätta att ta extra prover på dricksvattnet vid olika provtagningspunkter i hela det område där kokrekommendation utlystes den 30 oktober. Detta för att följa upp och säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet.

Den ursprungliga orsaken till de förhöjda halterna av koliforma bakterier går inte att med säkerhet fastställa i dagsläget.  Vi fortsätter att utreda och analysera för att komma fram till den möjliga orsaken till problemet.

Varför kan vi inte säga mer exakt om vad som har hänt och vad vi har gjort?

Vi strävar hela tiden efter att vara så transparenta som möjligt när vi svarar på frågor om vad som har hänt och vad vi genomfört för åtgärder. Vi kan dock inte svara på sådant som beskriver hur våra processer ser ut och fungerar eftersom produktion av dricksvatten omfattas av såväl säkerhets- som sekretesslagstiftning.

Vi vill att invånarna i Hässleholms kommun ska känna sig trygga i att vi inte lämnar ut sådan information som kan skada vår dricksvattenproduktion och därmed också skada samhället och dess invånare. Informationen som för gemene man kan anses oskyldig kan vara till användning för någon som vill skada ett samhälle och dess invånare. Därför är alla vattenproducenter väldigt försiktiga med vad de säger.

Vår tillsynsmyndighet har full insyn i vårt arbete och våra processer och även Livsmedelsverket (VAKA) har vid den här händelsen varit inkopplade från start.

Uppdatering 10 november kl. 12:30

Kokningsrekommendationen gäller fortfarande, samtidigt som vi ser fortsatt en positiv utveckling.

Spolningarna kommer fortsätta även idag. Anledningen är, precis som igår, att öka vattenomsättningen i ledningsnätet.

Vi fortsätter att utreda olika teorier och analyser gällande orsak och kommer göra så även efter att kokrekommendationen hävs. Vi vidtar ständigt åtgärder för att komma framåt i den rådande situationen.

Vi försöker hela tiden vara så transparenta vi kan när vi svarar på frågor. Vi kan dock inte svara på sådant som rör våra processer eftersom vår produktion av dricksvatten omfattas av såväl säkerhets- som sekretesslagstiftning. Allt för att vi även på lång sikt ska ha en så säker leverans av dricksvatten som möjligt.

Fortsatt kokrekommendation gäller för alla med kommunalt vatten i orterna Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Uppdatering 9 november kl. 11:30

Kokrekommendationen ligger fortsatt kvar även om vi ser en positiv utveckling. Vattnet ut från vattenverket är fortsatt rent och vi arbetar vidare med att tillse att vattnet i ledningsnätet också är det.

Idag kommer vi genomföra spolningsarbete på vissa platser för att öka vattenomsättningen i ledningsnätet. Detta ska förmodligen inte märkas nämnvärt för dig som kund.

Arbetet med provtagning och analys fortsätter för att komma närmare en hävning av kokrekommendationen.

Uppdatering 8 november kl. 11:00

Vi kan se att det går åt rätt håll. Prover visar att vattnet ut från vattenverket är rent. Nu arbetar vi med att tillse och säkerställa att vattnet är helt rent även ute på ledningsnätet, ut till våra abonnenter. Därför ska du fortsätta att koka ditt vatten tills vi häver kokrekommendationen. 

Som vi tidigare kunnat meddela så har vi inte fått några preliminära eller bekräftade provsvar som visat på att otjänligt vatten har nått våra abonnenter. Det provresultat visade på otjänligt vatten var på vatten som gick ut från Hässleholms vattenverk.  

Vi tar prover dagligen som vi skickar på analys för att komma närmre en hävning av kokrekommendationen. Vi behöver två, på varandra följande, tjänliga provresultat från vattenverket och hela ledningsnätet innan vi kan häva kokrekommendationen. 

Uppdatering 7 november kl. 09.20

Vi har fortfarande inga provresultat som visar på att otjänligt vatten ska ha nått våra abonnenter – men fortsätt att koka ditt vatten som ska förtäras.

Planera för att kokrekommendationerna kommer att kvarstå även under hela vecka 45. I början av vecka 45 räknar vi med att kunna komma med en ny preliminär prognos. Vi kommer inte att blåsa faran över förrän vi kan garantera helt rent dricksvatten.

Inga indikationer på otjänligt vatten ute på ledningsnätet

Vi har inte fått några preliminära eller bekräftade provsvar som visar på att otjänligt vatten finns ute på ledningsnätet – alltså ute hos abonnenterna. Varken innan kokrekommendationerna eller nu under kokrekommendationerna.

Det provresultat som visade otjänligt kom från ett prov som togs vid vattenverket som matar de orter som vi utfärdat kokrekommendation till. Det var därför av största vikt att fatta beslut om kokrekommendation så fort som möjligt för att eventuella bakterier inte skulle hinna nå våra abonnenter.

Vi fortsätter att arbeta med felsökning under helgen

Arbetet med att provta och analysera pågår i oförändrat tempo under hela helgen för att kunna hitta felkällan. För att vi ska kunna häva kokrekommendationerna krävs det två stycken, på varandra efterföljande, provresultat med rent vatten.

Uppdatering 6 november kl. 09.45

Inga indikationer på att otjänligt vatten ska ha nått våra abonnenter – men fortsätt att koka ditt vatten som ska förtäras.

Vi står i dagsläget fast vid att kokrekommendationerna kommer att kvarstå även under hela vecka 45. I början av nästa vecka räknar vi med att kunna komma med en ny preliminär prognos. Vi kommer inte att blåsa faran över förrän vi kan garantera helt rent dricksvatten.

Inga indikationer på otjänligt vatten ute på ledningsnätet
Vi har inte fått några preliminära eller bekräftade indikationer på att otjänligt vatten finns ute på ledningsnätet – alltså ute hos abonnenterna. Varken innan kokrekommendationerna eller nu under kokrekommendationerna.
Det provresultat som visade otjänligt kom från ett prov som togs vid vattenverket som matar de orter som vi utfärdat kokrekommendation till. Det var därför av största vikt att fatta beslut om kokrekommendation så fort som möjligt för att eventuella bakterier inte skulle hinna nå våra abonnenter.

Vi fortsätter att arbeta med felsökning under helgen
Arbetet med att provta och analysera pågår i oförändrat tempo under hela helgen för att kunna hitta felkällan. För att vi ska kunna häva kokrekommendationerna krävs det två stycken, på varandra efterföljande, provresultat med rent vatten.

Uppdatering 5 november kl. 12:45

Den slutliga analysrapporten från laboratoriet SGS visar på att utfärdad kokrekommendation i lördags var rätt beslut då gränsvärdet för tjänligt dricksvatten överskreds i resultatet från provtagningen torsdagen den 28/10.

Kokrekommendationen som utlystes lördagen den 30 oktober baserades på det preliminära resultatet av den provtagning som genomfördes på Hässleholms vattenverk torsdagen den 28 oktober. 

Nu är den slutliga analysrapporten från provtagningen klar och den visar på 14 koliforma bakterier per 100 ml vatten. Gränsvärdet för otjänligt vatten är, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ”SLVFS 2001:30”, 10 koliforma bakterier per 100 ml för utgående dricksvatten. 

Det finns tre olika nivåer på vattenkvalitet 

 • Tjänligt – vattnet är rent
 • Tjänligt med anmärkning – Vattnet är tjänligt men får en anmärkning och då krävs vidare undersökning.
 • Otjänligt – då bör man gå ut med kokrekommendation 

Varför släpper vi inte de här provresultaten förrän nu?
– Det är först nu som vårt laboratorium har kunnat säkerställa de preliminära resultat som vi kunde ta del av sent på fredag kväll och som vi kunde analysera tidigt på lördag morgon. Vi har hela tiden informerat invånarna hur de ska agera och bete sig utifrån de preliminära resultat som vi har fått. Hade de preliminära resultaten på nya prover inneburit ett annat beteende hos invånarna – då hade vi meddelat det direkt, säger Cornelia Ljungerud VA-chef. 

 Hur länge kan det ha gått ut otjänligt vatten till kommuninvånarna?
– Vi har inte fått några preliminära eller bekräftade indikationer på otjänligt vatten ute på ledningsnätet – alltså ute hos abonnenterna. Det provresultat som visade otjänligt kom från ett prov som togs vid vattenverket som matar de orter som vi utfärdat kokrekommendation till. Det var därför av största vikt att fatta beslut om kokrekommendation så fort som möjligt för att eventuella bakterier inte skulle hinna nå våra abonnenter, avslutar Cornelia. 

Uppdatering 5 november 10:00

Vi står i dagsläget fast vid att kokrekommendationerna kommer att kvarstå även under hela vecka 45. I början av nästa vecka räknar vi med att kunna komma med en ny preliminär prognos. Vi kommer inte att blåsa faran över förrän vi kan garantera helt rent dricksvatten. 

Hur går provtagning till vid normalläge?
All provtagning görs i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ”SLVFS 2001:30”.
Totalt genomförs runt 430 planerade provtagningar på dricksvattnet per år runt om i kommunen. Det är både kemiska parametrar och mikrobiologiska parametrar som undersöks. På ett år tas det ungefär 137 planerade prover på Hässleholms vattenverk som nu är det vattenverk som drabbats. Om vi får resultatet ”tjänligt med anmärkning”, då måste orsaken undersökas vidare. Då tar vi ett omprov. I vissa fall flera omprov. 

Vi har ett antal provpunkter som vi besöker med jämna mellanrum.  Vi genomför provtagningar 

 • i vattenverkens processer (13 vattenverk)  
 • ut från vattenverken 
 • prov hos användare  
 • på det råvatten som går in i vattenverkets processer och sedan blir dricksvatten 

 Vi fortsätter att uppdatera hemsidan och sociala medier även under helgen. 

Uppdatering 4 november 09:30

Fortsatt kokrekommendationen

I dagsläget har vi inga förändringar att rapportera om, kokrekommendationen kvarstår och beräknas fortsätta även under vecka 45. Arbetet med att provta och analysera pågår i oförändrat tempo för att kunna hitta felkällan. Preliminära resultat visar att vi har fortsatt förhöjda halter av koliforma bakterier. Inga påvisade E.coli-bakterier har hittats i vattnet men även koliforma bakterier kan göra dig sjuk. Därför rekommenderar vi att koka allt dricksvatten i Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Uppdatering 3 november 11:00

Kokrekommendationen kommer att kvarstå ytterligare en vecka

Kokrekommendationerna beräknas fortsätta även under vecka 45. De preliminära resultaten innehåller fortfarande förhöjda halter av koliforma bakterier. Vi har inga påvisade E-coli av de koliforma bakterier som är påvisade. Detta är dock preliminära resultat.

Verifierade provsvar från vattenanalyser tar lång tid. För att få en slutgiltig verifikation på vissa provsvar är analystiden en vecka. Det beror på att vattenproverna odlas i laboratoriet, detta är en process som inte går att skynda på.

Uppdatering 2 november kl. 13:00

Fortsatt kokrekommendation

I dagsläget har vi inga förändringar att rapportera om, kokrekommendationen kvarstår. Vi tar prover på dricksvattnet dagligen, i nuläget både snabbtester och ackrediterade prover, för att få så säkra och snabba svar som möjligt. Samtidigt genomför vi omfattande felsökningar.

I följande orter ska du fortsätta koka allt vatten som ska drickas och användas i matlagning fram tills något annat meddelas: Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Uppdatering 1/11 kl. 11:00

Fortsatt kokrekommendation

Vi vet inte hur länge kokrekommendationen kommer kvarstå men med största sannolikhet kommer rekommendationen att stå sig veckan ut. Vi vill också förbereda er alla på att det kan komma att ta längre tid än så.

Ett stort arbete pågår för att analysera prover och felsöka ledningsnätet. Vi kommer inte att blåsa faran över förrän vi kan garantera helt rent dricksvatten.

I följande orter ska du fortsätta koka allt vatten som ska drickas och användas i matlagning fram tills något annat meddelas: Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Uppdatering 31/10 kl. 12:30

Fortsatt kokrekommendation

Fortsatt kokrekommendation för dig som har kommunalt vatten i orterna Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Under hela lördagen fortsatte den felsökning som påbörjades tidigt på morgonen, för att hitta orsaken till de förhöjda bakterienivåerna i dricksvattnet för delar av Hässleholms kommun. Det har tagits nya prover på vattnet som nu är inne för analys. Vi kommer att fortsätta med felsökning och provtagning tills vi har ett tjänligt dricksvatten igen.

De preliminära svar vi har fått tyder på koliforma bakterier som finns normalt i bland annat jord och vatten.

Så länge vi inte kan garantera helt rent dricksvatten så kvarstår den kokrekommendation som vi gick ut med på förmiddagen lördagen den 30/10.

Rekommendation att koka dricksvattnet 30/10

Vattnet i Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga uppvisar något förhöjda halter av bakterier. Vi rekommenderar därför alla med kommunalt vatten i dessa orter att koka vattnet innan ni dricker eller använder det till matlagning.

Vid provtagning av dricksvattnet uppvisade ett av vattenproverna förhöjda halter av bakterier. Av försiktighetsskäl uppmanar vi därför alla att koka vattnet innan ni dricker, eller använder det till matlagning. Vid kokning dödas mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Vi arbetar nu med att lösa problemet och tar ständigt nya prover på vattnet för att så fort det är möjligt kunna leverera ett bra dricksvatten till alla igen.

 • Runt lunchtid den 30/11 var det lågt tryck hos en del vattenabonnenter i Tyringe. Detta berodde på att vi tog ut en del vatten från Tyringes vattenverk för att fördela till kritiska verksamheter.

Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett härPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se