Planerar du att ansluta dig till allmän VA?

Om inte VA-servis är utförd fram till fastighetsgränsen skickas ansökan till Hässleholms Vatten. Vi måste först utreda möjligheten att ansluta fastigheten innan klartecken ges. När du fått klartecken om detta eller det redan finns VA framdraget till din tomtgräns, sänder du en beställning till oss.

Ladda ner ansökan
Ladda ner beställning

På länkarna nedan kan du på Hässleholms kommuns karta se om din fastighet finns inom vårt verksamhetsområde.

Översiktskarta över hela Hässleholms kommun

Ballingslöv, Bjärnum, Emmaljunga, Farstorp, Finja, Hässleholm och Stoby, Hästveda, Hörja, Ignaberga, Gulastorp, Troedstorp och Attarp, Mala
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se