VATTENLÄCKOR OCH AVLOPPSSTOPP

Ett omfattande arbete läggs ned på akuta åtgärder på våra ledningsnät. Var och en av dessa händelser är förknippad med stora bekymmer för den som drabbas, viket gör att det alltid är frågan om omedelbara åtgärder.

För att hitta och bedöma avloppsstopp används numera avancerad teknik i form av filmning i ledningarna. Härigenom kan grävning och andra insatser begränsas till den exakta platsen för problemet

Nedan följer de senaste årens statistik för dessa problem

AVLOPPSSTOPP

ÅR
ANTAL
2007
142
2008
100
2009
102
2010
88
2011
122
2012
91
2013
113
2014
110
2015
112

VATTENLÄCKOR

ÅR
ANTAL
2007
132
2008
86
2009
127
2010
102
2011
89
2012
61
2013
80
2014
43
2015
62