VATTENKVALITET

Om du klickar på din ort på kartan i Vattenverk kan du också se provresultaten för det senaste året. De parametrar som ingår i normal analys redovisas. Orterna Vankiva, Mala, Finja, Skyrup, Sjörröd, Tormestorp, Stoby och Ballingslöv förses med vatten från Hässleholm.

Senaste uppdatering av resultaten gjordes 2017-11-20/HLMVA-Lab


Titta gärna på vårt egenkontrollprogram, där vår dricksvattenproduktion (bl a provtagningsfrekvens) regleras eller vår årliga sammanställning av anmärkningar på dricksvattnet. De viktigaste reglerna som styr beredning, provtagning och gränsvärden för olika ämnen i dricksvatten finns i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse.

Om du har egen brunn och funderar på hur man gör för att ta vattenprov på denna, så beställer du lämpligen provflaskor på något av de komersiella laboratoriernas webportal. Där får du också instruktioner om hur provtagningen utförs.

Om vattnet är förorenat av mikroorganismer så kan det finnas skäl att koka det före användning. I så fall, följ dessa kokrekommendationer.