STYRELSE

Hässleholms Vatten AB ägs av Hässleholms kommun. Bolagets verksamhet regleras av en bolagsordning antagen av bolagsstämma 2001-06-05.

Häri regleras bl a att styrelsen, samt ordförande utses av kommunfullmäktige. Styrelseuppdragets varaktighet är kopplat till perioden för val till kommunfullmäktige. Enligt fullmäktigebeslut 2017-02-27 §52 utgörs styrelsen för perioden 2017-03-20 till 2019-03-31 av följande personer:


Namn
Befattning
Telefon
Jon Bergner (m), Hässleholm ordförande 0721-809980
Thom Nilsson (fv), Brönnestad vice ordförande  
Andreas Dahlberg (s), Stoby ledamot  
Ingrid Nyman (s), Hästveda ledamot  
Hans-Göran Hansson (mp), Hässleholm ledamot  
Karl-Axel Axelsson (c), Tjörnarp ledamot  
Winnie Aronsson (fp), Vinslöv ledamot

 

Hanna Nilsson (sd) ledamot