STUDIEBESÖK

Ni är välkomna med förfrågningar om studiebesök till våra anläggningar.

Hässleholms avloppsreningsverk

Studiebesök, framför allt vid Hässleholms avloppsreningsverk, är mycket populära och ibland räcker inte tiden till att ta emot alla. Vi har ingen särskild personal avdelad för dessa besök, utan guidningen sköts av oss som normalt sköter anläggningarna. För att besöken inte ska ta allför mycket tid från andra uppgifter har vi därför begränsat antalet till maximalt 4 grupper/månad enligt principen "först till kvarn...". Vi har inte heller möjlighet att ta emot större grupper än maximalt 30 personer.

Vidare är reningsverket en plats som är långt ifrån riskfri att vistas på. Vi försöker begränsa dessa risker så mycket som möjligt och som en del i detta tillåter vi inte studiebesök för skolelever förrän i klass 5 och uppåt.

Kommunens övriga VA-anläggningar

Belastningen vid övriga anläggningar är inte lika stor, men dessa är inte bemannade hela tiden och det är därför ändå inte alltid möjligt att ta emot beök. Vi avgör därför från fall till fall om vi kan ta emot ett besök.

Förfrågan om besök

Skicka in er förfrågan om studiebeök till hassleholmsvatten@hassleholm.se.

Ta med uppgifter om vilken anläggning ni vill besöka, tidpunkt(er) då ni önskar göra ert besök, vilka ni är och hur stor gruppen är. Har ni särskilda önskemål runt ert besök så är det också bra om vi vet om detta i förväg.

Alla deltagare ska också före besöket ha tagit del av våra ordningsregler.

Vi svarar helst via epost, men föredrar ni att bli uppringda, så ta med telefonnumret.

För skolklasser i de lägre årskurserna kan vi i ställelt tipsa om Svenskt Vattens vattenskola med utmärkt information i lekfull form om dricksvatten och avloppsrening..