PROJEKT

I en presentation av vår verksamhet är redovisningen av genomförda, pågående och planerade projekt en viktig del eftersom dessa ger en indikation på hur Hässleholms framtida VA-system kommer att se ut.

I vissa fall påverkar de också omgivningen där de placeras - positivt eller ibland negativt.

Ni är också som abonnenter med och betalar dem.

 


Pippi på vass