PÅGÅENDE PROJEKT

PÅGÅENDE ENTREPRENADER
 
PÅGÅENDE PROJEKT I EGEN REGI
 
  • Ny omrörning och förnyelse av rötkammare vid Hässleholms reningsverk pågår.
 
  • UV-anläggning vid Bjärnums vattenverk. Installation påbörjades våren 2017.
 
  • Uppgradering av Hästveda vattenverk. Ny doseranläggning, nytt UV-aggrergat och allmän upprustning är inledd.