>

 MILJÖGUIDEN

HUSHÅLL/FÖRETAG


Du vet säkert vad toaletten och vasken är avsedda för, men för säkerhets skull vill
vi påminna om vad du inte ska spola ner där:

VAD? VARFÖR? VART?
våtservetter bryts inte ned, fastnar i pumpar och annan utrustning och kan därför orsaka bräddning av orenat avloppsvatten papperskorgen
mediciner

kan skada den biologiska renings-processen på reningsverket och framför allt kan de påverka växter och djur i sjöar och åar

lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket
kemikalier, färgrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel kan skada den biologiska reningen på reningsverket, kan förorena rötslammet, kan följa med vattnet ut i recipienten och där skada allt levande Hässleholm Miljö AB
tops, bomullstussar, hår, bindor

kan orsaka stopp och bräddningar på ledningsnätet. Ställer också till med tekniska problem på reningsverken.

Hässleholm Miljö AB(brännbart)

klädesplagg flera av våra stopp i pumpstationer och på reningsverk beror på att långkalsonger, strumpbyxor eller andra klädesplagg kommit in i pumpen och fastnat.
Vill det sig illa, kan ett sådant stopp orsaka omfattande bräddning av orenat avloppsvatten i bäcken där du fiskar kräftor!

Hässleholm Miljö AB

förpackningar, kondomer kan orsaka ledningsstopp

Hässleholm Miljö AB
(se sorteringsguiden)

fett från köket kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer vilket kan leda till bräddningar och att orenat avloppsvatten kommer ut i sjöar och vattendrag. Fett i avloppet kan också orsaka lokala stopp i huset och leda till källaröversvämningar.

Hässleholm Miljö AB
torka av fettet med papper och lägg i organiskt avfall

metallföremål, trasiga termometrar, batterier, leksaker tungmetaller - framför allt kvicksilver, kadmium och bly är miljögifter som vi bör den ha största respekt för. Alla metaller i avloppsvattnet hamnar antingen i sjön eller på åkern

Hässleholm Miljö AB
(se sorteringsguiden)

TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN!
Om man tvättar bilen på gatan hamnar vatten, kemikalier och smuts från bilen som innehåller tungmetaller, oljor och färgrester i dagvattnet som sedan orenat leds till närmsta vattendrag.
Väljer man i stället gräsmattan, blir påverkan mer lokal eller ännu bättre en biltvätt som har
rening av tvättresterna.