Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Telefon växel: 0451-26 88 00
Fax: 0451-26 83 13
E-post: hassleholmsvatten@hassleholm.se


Vattenkvaliteten på din ort
Avloppsreningen där du bor

Årsrapport för 2017

Externa länkar
Tänk innan du spolar!

 E-faktura
Mätaravläsning
(formuläret kommer att öppnas under Hässleholms kommuns webplats)
Synpunkter?
Studiebesök
SMS-varning

Behandling av personuppgifter

Senaste uppdatering: 2017-04-27

 


Den 19 november är det Världstoalett-dagen. Läs mer på svensktvatten.se 


Aktuellt

Akut vattenläcka på Dykens väg, Hässleholm
Läs mer >>

Hässleholms Vatten AB flyttar till ny lokal
Läs mer >>

Spara på vattnet
Läs mer >>

Vatten till pool
Läs mer >>

Vattenkunder i Vinslöv och Tyringe
Läs mer >>

VA-arbete på Kärnmakaregatan
Läs mer >>

VA-abonnenter i Tyringe
Läs mer >>

VA-arbete på Svartmannagatan och Gjutaregatan
Läs mer >>

Ändring av VA-taxa från och med 2018-01-01
Läs mer >>

PM angående reningsverket
Läs mer >>

Upphandling av processkemikalier
Läs mer >>

Tågdepå i Kärråkra
Läs mer >>

VA-arbete i Lommarp
Läs mer >>

Hässleholms Vatten AB bestrider företagsbotsutredning
Läs mer >>

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbacken
Läs mer >>

Årsrapporten för 2017 publicerad
Läs mer >>

Hässleholms Vattens SMS-varningssystem
Läs mer >>

SCB:s medborgarundersökning
Läs mer >>

Särtaxa i Ignaberga Kyrkby
Läs mer >>

Angående fiskeförbud Magle våtmark
Läs mer >>

Om fettavskiljare
Läs mer >>