Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Telefon växel: 0451-26 88 00
Fax: 0451-26 83 13
E-post: hassleholmsvatten@hassleholm.se


Vattenkvaliteten på din ort
Avloppsreningen där du bor

Årsrapport för 2017

Externa länkar
Tänk innan du spolar!

 E-faktura
Mätaravläsning
(formuläret kommer att öppnas under Hässleholms kommuns webplats)
Synpunkter?
Studiebesök
SMS-varning

Behandling av personuppgifter

Senaste uppdatering: 2019-03-13

 


Läs mer på svensktvatten.se 


Aktuellt

Reparationsarbete i Florröds tryckstegring
Läs mer >>

Fel på avläsningskort för område 02 - Hässleholm
Läs mer >>

Aktuell upphandling – Invallning av Hässleholms reningsverk
Läs mer >>

Spara på vattnet
Läs mer >>

Vatten till pool
Läs mer >>

VA-arbete på Kärnmakaregatan
Läs mer >>

Ändring av VA-taxa från och med 2019-01-01
Läs mer >>

PM angående reningsverket
Läs mer >>

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbacken
Läs mer >>

Årsrapporten för 2017 publicerad
Läs mer >>

Hässleholms Vattens SMS-varningssystem
Läs mer >>

Angående fiskeförbud Magle våtmark
Läs mer >>

Om fettavskiljare
Läs mer >>