LÄNKAR TILL ANDRA VATTENSIDOR

 

HÄSSLEHOLM

Hässleholms kommun

 

MYNDIGHETER OCH INTRESSEORGANISATIONER
Livsmedelsverket
Utformar bl a bestämmelser för dricksvattenproduktion
Naturvårdsverket Reglerar bl a hur avloppsrening ska genomföras
Svenskt vatten Branschorganisation för VA
Vattenskolan för barn  

VÅRA GRANNKOMMUNER

Osby kommun
 
Östra Göinge kommun
 
Kristianstads kommun
 
Hörby kommun
 
Höörs kommun
 
Perstorps kommun
 
Örkelljunga kommun  
Markaryds kommun  

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
Kristianstads högskola Utbildar bl a VA- och kretsloppstekniker

Lunds universitet