BEREDSKAP
Vattenleveranser och avloppsrening är saker som vi vant oss vid att de alltid ska fungera. När något inträffar med dessa system är det ofta förknippat med stora bekymmer för den som drabbas. Otjänligt vatten, vattenläckor, källaröversvämningar och avloppsstopp måste naturligtvis tas itu med snabbt.

Vi har därför en beredskap bestående av två personer som hanterar akuta problem klockan 16-07 vardagar och under veckoslutet.

Kontakt med denna kan man få via telefonnumret 0451-80 300

eller via SOS Alarm med telefonnumret
040-676 90 60