har ansvar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun.

 

 


 

 

 

 

 

 

Vi ska

    producera och leverera dricksvatten av god kvalitet till abonnenterna

   transportera och rena avloppsvatten
   omhänderta dagvatten i tätorter
 

 

Verksamhetens resultat redovisas i en årsrapport.

Ytterst ansvariga för verksamheten är bolagets styrelse.

Galgbackens infiltrationsanläggning