BESTÄLL VA-SERVIS

 

Planerar du att ansluta dig till allmän VA?

Om inte VA-servis är utförd fram till fastighetsgränsen skickas ansökan till Hässleholms Vatten. Vi måste först utreda möjligheten att ansluta fastigheten innan klartecken ges.

När du fått klartecken om detta eller det redan finns VA framdraget till din tomtgräns, sänder du en beställning till oss.

Ladda ner ansökan här

Ladda ner beställning här

På länken nedan kan du på en karta se om din fastighet finns inom vårt verksamhetsområde.