VATTENSKYDDSOMRÅDE GALGBACKEN

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Riskanalys

Karta

Skyddsföreskrifter