VATTENSKYDDSOMRÅDE GALGBACKEN

Utställning av förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Förslaget ställs ut på biblioteket, kulturhuset Hässleholm under tiden 8 – 31 maj 2017.
Handlingar finns också i kommunhusets foajé och på denna sida.


Utställningen på biblioteket kommer att vara bemannad med sakkunniga torsdagen den 18 maj mellan kl 16:00 – 19:00.

Frågor hänvisas till anvisade forum.

 

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Riskanalys

Karta

Skyddsföreskrifter